Trình bày những nét chính của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh.

Đề bài: Trình bày một cách ngắn gọn và đầy đủ những nét chính của phong cách  nghệ thuật Hồ Chí Minh.

Mở bài
Phong cách Hồ Chí Minh rất hấp dẫn, độc đáo, đa dạng mà thống nhất.
Thân bài
Ở mỗi thể loại văn học, từ văn chính luận, truyện, ký đến thơ ca, Hồ Chí Minh đều tạo được những nét phong cách riêng độc đáo và hấp dẫn.
1. Văn chính luận của Người thường ngắn gọn, súc tích, lập luận chật chẽ. Lí lẽ đanh thép, bằng chứng đầy sức thuyết phục, tính chiến đấu và đa dạng về bút pháp. Văn chính luận của người có sự kết hợp giữa tình và lí, lời văn giàu hình ảnh, giọng điệu khi ôn tồn thân mật như đưa lẽ phải thấm vào lòng người, khi mạnh mẽ hùng hồn.


2. Truyện, kí của Người được viết với bút pháp rất hiện đại, đầy sáng tạo, thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng sắc bén. Tiếng cười trào phúng của Nguyễn Ái Quốc tuy nhẹ nhàng, hõm hỉnh nhưng thâm túy, sâu cay.
3. Thơ ca thể hiện sâu sắc và tinh tế vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh.
a. Những bài thơ nhằm mục đích tuyên truyền cách mạng thường được viết bằng hình thức bài ca, lời lẽ giản dị, mộc mạc, dễ nhớ mang màu sắc dân gian hiện đại.
b. Những bài thơ nghệ thuật hầu hết là thơ tứ tuyệt cổ điển bằng chữ Hán, mang đặc điểm của thơ cổ phương Đông với sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc cổ điển và bút pháp hiện đại; giản dị mà sâu sắc, lấp lánh chất thép mà chứa chan chất tình, từ tư tưởng đến hành động có sự vận động tự nhiên và nhất quán hướng về sự sống, ánh sáng và tương lai.
Kết luận  

Nhìn  chung, văn thơ của Hồ Chí Minh có phong cách hết sức phong phú,đa dạng mà thống nhất. Đó là cách viết ngắn gọn, trong sáng, giản dị, sử dụng linh hoạt các thủ pháp và bút pháp nghệ thuật khác nhau nhằm thể hiện một cách nhuần nhị và sâu sắc nhất tư tưởng của Hồ Chí Minh, “Tinh hoa của dân tộc, khí phách của non sông”.