Soạn bài: Tổng kết phần văn học nước ngoài ( Ngữ văn 9 )

TỔNG KẾT

PHẦN VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

TT

Tên tác phẩm (đoạn trích)
Tác giả
Nước
Thế kỉ
Thể loại
1
Buổi học cuối cùng
Đô-đê
Pháp
XIX
Truyện ngắn
2
Cô bé bán diêm
An-đéc-xen
Đan Mạch
XIX
Truyện ngắn
3
Đánh nhau với cối xay gió
Xéc-van-téc
Tây Ban Nha
XVI
Tiểu thuyết
4
Chiếc lá cuối cùng
O Hen-ri
XIX
Truyện ngắn
5
Hai cây phong
Ai-ma-tốp
Cư-rơ-gư-xtan
XX
Tiểu thuyết
6
Cố hương
Lỗ Tấn
Trung Quốc
XX
Truyện ngắn
7
Những đứa trẻ
Go-rơ-ki
Nga
XX
8
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
Đi-phô
Anh
XVIII
Tiểu thuyết
9
Bố của Xi-mông
Mô-pa-xăng
Pháp
XIX
Truyện ngắn
10
Con chó Bấc
Lân-đơn
XX
Tiểu thuyết
11
Xa ngắm thác núi Lư
Lí Bạch
Trung Quốc
VII-VIII
Thơ
12
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
Lí Bạch
Trung Quốc
VII-VIII
Thơ
13
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Hạ Tri Chương
Trung Quốc
VII-VIII
Thơ
14
bài ca nhà tranh bị gió thu phá
Đỗ Phủ
Trung Quốc
VII-VIII
Thơ
15
Mây và sóng
Ta-go
n §é
XX
Th¬
16
Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
Mô-li-e
Pháp
XVII
Kịch
17
Lòng yêu nước
I-ê-ren-bua
Nga
XX
Bút kí chính luận
18
Đi bộ ngao du
Ru-xô
Pháp
XVIII
Nghị luận xã hội
19
Chó sói và cứu non trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten
Ten
Pháp
XIX
Nghị luận văn chương