Tập 1
01: Cổng trường mở ra 
02: Mẹ tôi
03: Từ ghép
04: Liên kết trong văn bản
05: Cuộc chia tay của những con búp bê 
06: Bố cục trong văn bản 
07: Mạch lạc trong văn bản
08: Ca dao, dân ca 
09: Những câu hát về tình cảm gia đình 
10: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước
11: Từ láy
12: Viết bài tập làm văn số 1
13: Quá trình tạo lập văn bản
14: Những câu hát than thân
15: Những câu hát châm biếm 
16: Đại từ 
17: Luyện tập tạo lập văn bản 
18: Sông núi nước Nam 
19: Phò giá về kinh
20: Từ Hán Việt
21: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm 
22: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
23: Bài ca Côn Sơn
24: Từ Hán Việt (tiếp theo)
25: Đặc điểm của văn bản biểu cảm
26: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
27: Sau phút chia li
28: Bánh trôi nước
29: Quan hệ từ
30: Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm
31: Qua Đèo Ngang 
32: Bạn đến chơi nhà
33: Chữa lỗi về quan hệ từ
34: Viết bài tập làm văn số 2
35: Xa ngắm thác núi Lư
36: Từ đồng nghĩa 
37: Cách lập ý của bài văn biểu cảm
38: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
39: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
40: Từ trái nghĩa 
41: Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người
42: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá 
43: Từ đồng âm
44: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm
45: Cảnh khuya
46: Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
47: Thành ngữ
48: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
49: Tiếng gà trưa 
50: Điệp ngữ 
51: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
51: Một thứ quà của lúa non : Cốm
52: Chơi chữ 
53: Chuẩn mực sử dụng từ
54: Ôn tập văn bản biểu cảm
55: Sài Gòn tôi yêu
56: Mùa xuân của tôi
57: Luyện tập sử dụng từ 
58: Ôn tập tác phẩm trữ tình
59: Ôn tập phần Tiếng Việt 
60: Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

 

Tập 2
01:Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
02: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
03: Tục ngữ về con người và xã hội
04: Rút gọn câu
05: Đặc điểm của văn bản nghị luận
06: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận 
07: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
08: Câu đặc biệt
09: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
10: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
11: Sự giàu đẹp của tiếng Việt
12: Thêm trạng ngữ cho câu
13: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh 
14: Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
15: Cách làm bài văn lập luận chứng minh
16: Luyện tập lập luận chứng minh
17: Đức tính giản dị của Bác Hồ 
18: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
19: Viết bài tập làm văn số 5
20: Ý nghĩa văn chương
21: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
22: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
23: Ôn tập văn nghị luận
24: Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu
25: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
26: Sống chết mặc bay
27: Cách làm bài văn lập luận giải thích
28: Luyện tập lập luận giải thích
29: Viết bài tập làm văn số 6
30: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
31: Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
32: Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
33: Ca Huế trên sông Hương
34: Liệt kê
35: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính 
36: Quan Âm Thị Kính
37: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
38: Văn bản đề nghị
39: Ôn tập phần Văn
40: Dấu gạch ngang
41: Ôn tập phần Tiếng Việt
42: Văn bản báo cáo
43: Kiểm tra phần Văn
44: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo 
45: Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
46: Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)
47: Rèn luyện chính tả