Tập 1
01: Tôi đi học
02: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
03: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
04:Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)
05: Trường từ vựng
06: Bố cục của văn bản
07: Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)
08: Xây dựng đoạn văn trong văn bản
09: Xây dựng đoạn văn trong văn bản
10: Lão Hạc
11: Từ tượng hình, từ tượng thanh
12: Liên kết các đoạn văn trong văn bản
13: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
14: Tóm tắt văn bản tự sự
15: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
16: Cô bé bán diêm (trích)
17: Trợ từ, thán từ
18: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
19: Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)
20: Tình thái từ
21: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
22: Chiếc lá cuối cùng (trích)
23: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
24: Lập dàn ý cho : văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
25: Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)
26: Nói quá
27: Ôn tập truyện kí Việt Nam
28: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
29: Nói giảm nói tránh
30: Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
31: Câu ghép
32: Trả : tập làm văn số 2
33: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
34: Ôn dịch, thuốc lá
35: Câu ghép(tiếp theo)
36: Phương pháp thuyết minh
37: : toán dân số
38: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
39: Đề văn thuyết minh và cách làm : văn thuyết minh
40: Chương trình địa phương (phần Văn)
41: Dấu ngoặc ckép
42: Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng
43: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
44: Đập đá ở Côn Lôn
45: Ôn luyện về dấu câu
46: Thuyết minh về một thể loại văn học
47: Thuyết minh về một thể loại văn học
48: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
49: Trả : tập làm văn số 3
50: Hai chữ nước nhà (trích)
51: Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ
51: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

 

Tập 2
01: Nhớ rừng
02: Ông đồ
03: Câu nghi vấn
04: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
05: Quê hương
06: Khi con tu hú
07: Câu nghi vấn (tiếp theo)
08: Thuyết minh một phương pháp (cách làm)
09: Tức cảnh Pác Bó
10: Câu cầu khiến
11: Thuyết minh một danh lam thắng cảnh
12: Ôn tập về văn bản thuyết minh
13: Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
14: Đi đường (Tẩu lộ)
15: Câu cảm thán
16: Câu trần thuật
17: Viết : tập làm văn số 5
18: Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
19: Câu phủ định
20: Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
21: Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn)
22: Hành động nói
23: Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo)
24: Hành động nói (tiếp theo)
25: Ôn tập về luận điểm
26: Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
27: Viết đoạn văn trình bày luận điểm
28: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
29: Viết : tập làm văn số 6
30: Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)
31: Hội thoại
32: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
33: Đi bộ ngao du (Trích Ê-min hay về giáo dục)
34: Hội thoại (tiếp theo)
35: Luyện tập đưa tố biểu cảm vào : văn nghị luận
36: Kiểm tra văn
37: Lựa chọn trật tự từ trong câu
38: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
39: Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang)
40: Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)
41: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào : văn nghị luận
42: Chương trình địa phương (Phần Văn)
43: Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
44: Viết : tập làm văn số 7
45: Tổng kết phần Văn
46: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
47: Văn bản tường trình
48: Luyện tập làm văn bản tường trình
49: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)
50: Văn bản thông báo
51: Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
52: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
53: Kiểm tra tổng hợp cuối năm
54: Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
55: Luyện tập làm văn bản thông báo
56: Ôn tập phần Tập làm văn