Tập 1
01: Phong cách Hồ Chí Minh
02: Các phương châm hội thoại
03: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
04: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
05: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
06: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
07: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
08: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
09: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
10: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
11: Xưng hô trong hội thoại
12: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh
13: Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục)
14: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
15: Sự phát triển của từ vựng
16: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
17: Chuyện cũ trong phủ chúa
18: Hoàng Lê nhất thống chí
19: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
20: Trả bài tập làm văn số 1
21: Truyện Kiều của Nguyễn Du
22: Chị em Thuý Kiều (trích Truyện Kiều)
23: Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)
24: Thuật ngữ
25: Miêu tả trong văn bản tự sự
26: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
27: Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)
28: Trau dồi vốn từ
29: Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự
30: Thuý Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)
31: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)
32: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
33: Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)
34: Chương trình địa phương (phần Văn)
35: Tổng kết về tự vựng
36: Trả bài tập làm văn số 2
37: Đồng chí
38: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
39: Kiểm tra truyện trung đại
40: Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
41: Nghị luận trong văn bản tự sự
42: Đoàn thuyền đánh cá
43: Bếp lửa
44: Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
45: Tập làm thơ tám chữ
46: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
47: Ánh trăng
48: Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
49: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
50: Làng (trích)
51: Chương trình địa phương (phân Tiếng Việt)
51: Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự
51: Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
52: Lặng lẽ Sa Pa (trích)
53: Ôn tập phần Tiếng Việt
54: Người kể trong văn bản tự sự
55: Luyện nói: Tự sự kết hợp với biểu cảm, nghị luận, chuyển đổi ngôi kể
56: Chiếc lược ngà (trích)
57: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại
58: Kiểm tra phần Tiếng Việt
59: Ôn tập phần Tập làm văn
60: Cố hương
61: Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)
62: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
63: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

 

 

Tập 2
01: Bàn về đọc sách
02: Khởi ngữ
03: Phép phân tích và tổng hợp
04: Luyện tập phân tích và tổng hợp
05: Tiếng nói của văn nghệ
06: Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán
07: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
08: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
09: Các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú
10: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
11: Chó sói và cứu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)
12: Liên kết câu và đoạn văn
13: Con cò
14: Liên kết câu và đoạn văn (Luyện tập)
15: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
16: Mùa xuân nho nhỏ
17: Viếng lăng Bác
18: Nghị luận về nhân vật văn học
19: Cách làm bài nghị luận về nhân vật văn học
20: Luyện tập làm bài văn nghị luận về nhân vật văn học
21: Sang thu
22: Nói với con
23: Nghĩa tường minh và hàm ý
24: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
25: Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ
26: Mây và sóng
27: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
28: Tổng kết phần văn bản nhật dụng
29: Bến quê (trích)
30: Ôn tập phần tiếng Việt
31: Những ngôi sao xa xôi (trích)
32: Biên bản
33: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)
34: Tổng kết về ngữ pháp
35: Luyện tập viết biên bản
36: Hợp đồng
37: Bố của Xi-mông (trích)
38: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
39: Con chó Bấc
40: Kiểm tra phần tiếng Việt
41: Luyện tập viết hợp đồng
42: Bắc Sơn (trích hồi bốn)
43: Tổng kết phần Tập làm văn
44: Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)
45: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi